Araştırma / Borsa

Turkcell (TCELL,EÜ) Sonera Holding‘in Hisse Satışı

04 Mayıs 2017, 08.00

Turkcell’in doğrudan%14.02’sine ve dolaylı olarak %38’ine sahip olan Sonera Holding B.V, 150mn adet (Turkcell’in ödenmiş sermayesinin %6.8’i) satışı için hızlandırılmış talep toplanmasına karar verildiğini açıklamıştır. Sonera’nın %6.8’lik Turkcell hisselerini satma kararı, Şirket’in İskandinavya ve Baltık ülkelerindeki faaliyetlerine daha çok odaklanma strateji nedeniyledir. Satış fiyatı ve toplam ne kadar hisse satıldığı 8Mayıs, 2017 tarihinde açıklanacaktır. Turkcell hisselerinin satışı sonrasında 90 günlük, yeniden satış yapmama taahhüdü olacaktır. 150mn Turkcell hisselerinin tamamen satılması durumunda Turkell’de herhangi bir kontrol değişikliği söz konusu değildir. Bloomberg’te yer alan habere göre, satış fiyatı için 11.42-11.45 aralığında emir toplanmıştır. Bu ise dün ki hissenin kapanışına göre %7 ıskontoya  ve 1,713– 1,178mn TL arasında  satış bedeline işaret etmektedir. Iskontolu satış nedeniyle, Turkcell hisselerinin baskı altında kalabileceğini düşünüyoruz.

  • Aralık 2016’da Sonera Holding B.V, borsada işlem görmeyen statüde toplam 287.6mn Turkcell hisselerini (Turkcell’in ödenmiş sermayesinin %13.07’si) borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla MKK’ya başvurmuştur.
  • Turkcell Holding, Turkcell’in ana ortağı olup, Sonera Holding B.V’in Turkcell Holding’teki payı %47.09’dur. Geri kalan %52.91’lik pay ise Çukurova Finans tarafından kontrol edilen Çukurova Telekom Holding’e aittir. Bu sebeple, Sonera Holding’in Turkcell’den kısmen veya tamamen çıkması Turkcell’de herhangi bir kontrol değişikliğine neden olmamaktadır. (Sayfa 3’teki detaylı ortaklık yapısına bakınız).
  • Turkcell Yönetim Kurulu, 25 Mayıs’ta yapılacak olan genel kurulun onayına sunmak üzere toplam 1,791mn TL nakit temettü (%50 temettü dağıtım oranı, hisse başına brüt 0.8140TL temettü ve %6.6 temettü verimliliği) dağıtılmasına karar vermiştir. Temettü dağıtımı, Genel Kurul’da onaylanması halinde 16 Haziran 2017, 15 Eylül 2017 ve 15 Aralık 2017 ödeme tarihleri itibarıyla üç eşit taksit halinde hisse başına brüt 0.2713 TL olarak dağıtılacaktır.
  • Öte yandan, Turkcell ortakları arasında devam eden sorunlar nedeniyle (Alfa ve Çukurova) geçen sene Genel Kurul toplanmış ancak hisse başına brüt 0.5454 TL temettü dağıtımı önerisi onaylanmamıştı. Turkcell Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı karından dağıtılmak üzere bir temettü önerisi bulunmakla birlikte, temettünün Genel Kurul’da onaylanması kesin değildir.
  • Turkcell Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşmaktadır. Yedi üyenin tamamı SPK tarafından Mart –Eylül 2013 yılları arasında atanmıştır. Yönetim Kurulu’ndaki iki isim Erik Belfrage ve Jan Erik Rudberg, Sonera Holding BV tarafından SPK’ya bildirilen ve SPK tarafından atanan üyelerdir. Sonera Holding’in %6.8 Turkcell hisselerini satması yönetim kurulu yapısında değişikliğe neden olmayacaktır.

KISACA

İlgili Ürünler

TUPRS ----
-
-
-

Haber Etiketleri