Araştırma / Borsa

2Ç17 Kar Tahminleri - Banka dışı şirketler

21 Temmuz 2017, 08.00

Bilanço dönemi, bugün TAV Havalimanları’nın bilançosunu açıklamasıyla başlayacak. Araştırma kapsamımızdaki sanayi şirketlerinin net kar rakamlarının, 2Ç17’de yıllık bazda %39 artmasını bekliyoruz. 2Ç17’de Araştırma kapsamımızdaki sanayi şirketlerinin toplam net satışlarında yıllık bazda %29 artış, FVAÖK’da ise yıllık bazda %48 artışla ortalama %14.2 FVAÖK marjına (yıllık bazda 1.8 baz puanlık artış) ulaşılacağını hesaplıyoruz.

 • Bu çeyrekte rafineri ve petrokimya sektörlerini ürün spread’lerindeki güçlü seyir, talepteki iyileşme sebebiyle beğeniyoruz.
 • Çelik  sektörünü ürün fiyatlarının yüksek seyretmesi, talepteki artıştan olumlu etkilenmesi ve maliyetlerdeki artışların sınırlı kalması sebebiyle operasyonel olarak beğeniyoruz.
 • Havacılık hisselerinin bu çeyrekte ise güçlü operasyonel sonuçlar kaydetmesini bekliyoruz.

Mevsimsellik etkisi sebebiyle, sanayi şirketlerinin çoğunluğu için çeyreksel bazda kıyaslama yapmak anlamlı olmayacaktır. Ancak sanayi şirketlerinin toplam net satışlarında çeyreksel bazda %11, FVAÖK’te ise çeyreksel bazda    %17 artış ve FVAÖK marjında 0.7 puanlık iyileşme görmeyi bekliyoruz.

Olumlu Beklentiler:

 • ASELS: Artan teslimler ile güçlü FVAÖK büyümesi
 • AYGAZ: Tüpraş’ın karının net kara olumlu etkisi
 • BIMAS: Mağaza açılışlarının da etkisiyle güçlü gelir artışı
 • CCOLA: Uluslararası operasyonlarda iyileşme, yurtiçi pazar karlılığında artış
 • DGATE: Güçlü gelir ve FVAÖK artışının desteği ile artan net kar
 • EREGL ve KRDMD: Güçlü seyretmeye devam eden ürün fiyatları ve maliyetlerdeki artışların sınırlı kalması sonucu FVAÖK ve net kardaki artış beklentisi
 • FROTO: İhracat satışlarındaki artışın ve yurtiçindeki pazar payı kazancının olumlu etkisi

Havacılık: Havayolları tarafında güçlü operasyonel rakamlar karşımıza çıkarken, net kar performansları değişkenlik gösterecek. TAV Havalimanları’nın (TAVHL) ise, 2Ç16’daki tek seferlik yaklaşık 25 milyon Euro’luk gider ile net karının EUR cinsinden ikiden fazlaya katlaması bekleniyor. Çelebi’nin (CLEBI) hava trafiğindeki iyileşme, zayıf TL ve düşük baz nedeniyle FVAÖK’ünü ikiye katlamasını ve geçen sene 2Ç’de 5mn TL olan net karını 21mn TL’ye çıkarmasını bekliyoruz. Havayolu şirketlerinin toplam FAVKÖK rakamları TL cinsinden ikiye katlanıyor. TAV Havalimanlarının EUR cinsinden FAVKÖK’ünü ise %4 arttırmasını öngörüyoruz (%23 TL cinsinden). Operasyonel iyileşme ve uçak satışları nedeniyle olası tek seferlik 30 milyon civarı gelir nedeniyle Pegasus (PGSUS)’un 2Ç16’nın aksine  bu çeyrekte net zarardan  net kara geçmesini bekliyoruz. EUR’nun ABD$’na karşı güçlenmesi nedeniyle Türk Hava Yolları’nın (THYAO) 1 mlr TL civarı kambiyo zararı kaydetmesini ve operasyonel karlılığının gölgelenerek nette zarar yazmasını bekliyoruz.

 • PETKM: Etilen-nafta spread’indeki güçlü seyir
 • TUPRS: Jet ve dizel spread’lerinde yıllık bazda sırasıyla %16 ve %24 artış, güçlü kapasite kullanımı. Düşük baz etkisi
 • TCELL: Gelir ve FVAÖK’teki artış ve marjlarda iyileşme
 • TTKOM:  TL’nin ABD$ karşısında değer kazanıcı nedeniyle yüksek kur farkı geliri
 • YATAS:  Şirketin vergi indirimleri ve iyileşen faaliyet marjı nedeniyle 2Ç17’de net karının geçen seneye kıyasla üç katına çıkmasını öngörüyoruz.

Olumsuz Beklentiler:

 • BIZIM: Satış gelirlerinde yavaşlama, zayıf karlılık.
 • BRISA: Yüksek finansal giderlerin yanısıra, zayıf TL ve fiyatlama nedeniyle şirketin faaliyet karlılığındaki düşüklüğün devam edeceğini düşünüyoruz.
 • DOAS: Pazardaki daralmanın etkisiyle satış adetlerindeki düşüş, yüksek finansal giderler
 • OTKAR: 1Ç15’den ilk kez bu çeyrekte şirketin zarar açıklamasını bekliyoruz. Bunda yüksek marjı teslimatlarının olmamasının ve yüksek finansal giderlerin etkili olacağı kanısındayız
 • TTRAK: Geçen seneki aynı çeyrekteki yaklaşık 40mn TL’lik vergi gelirinin olmamasının yanı sıra zayıf fiyatlama nedeniyle marjlarda düşüş öngörüyoruz

KISACA

İlgili Ürünler

TUPRS ----
-
-
-

Haber Etiketleri