Araştırma / Borsa

Türk Havacılık Sektörü

31 Mayıs 2017, 08.00

PGSUS EÜ'ye yükseltilirken; THYAO ve TAVHL için EÜ tavsiyesi korunmuştur

  • Güvenlik kaygıları nedeniyle zor geçen 2016 yılının ardından Türk Havacılık Sektörü’nün  2017 yılında toparlanmaya başladığı görünüyor. Türk havayolu firmalarının açıklamalarına göre Mayıs ayında ve muhtemelen Haziran ayında talepte ve doluluk oranlarında artış gözlenmektedir. Talepteki toparlanmanın ilk işareti Nisan trafik verilerinde (Paskalya-Nisan arasındaki artış ve destekleyici baz sayesinde)  gözlemlendi. Yolcu talebindeki toparlanma, düşük baz etkisi ve sene başından beri yurtiçinde terör olayı olmaması gibi faktörlerin etkisiyle talepteki bu artışın devam etmesi bekleniyor. Nisan ayında, Türk hava trafiği, hava trafik hareketinde %1'lik bir düşüşe karşın %8'lik bir büyüme (% 4 yerli, % 15 uluslararası) sağladı. Türk Hava Yolları (THY), Nisan ayında, on üç aylık düşüşün ardından transit dışı uluslararası yolcularında ilk yıllık artışını (%4) olarak açıkladı. Pegasus Havayolları’nın ise uluslararası yolcu sayısındaki büyüme oranı, son beş aydaki yurt içi yolcu sayısındaki büyüme oranını aşmaya devam ediyor.

  • Talepteki toparlanmanın dışında, THY ve Pegasus Havayolları’nın 2016’da kaydettikleri büyük zararlar neticesinde uyguladıkları kapasite azaltımları ve buna ek olarak daha verimliliği artırmak ve nakit üretmek için yaptıkları girişimler neticesinde maliyetlerdeki iyileşme havayolu şirketleri için gözlemlenen diğer bir olumlu gelişme olmuştur. THY geçen yılın ikinci yarısında, personel, reklam ve yemek hizmeti harcamalarında 250mn dolar tutarında maliyet kısma politikası izlemiştir. Buna ek olarak 2017 yılında, 250mn ABD$ seviyesinde maliyet azaltma politikası uygulayacaktır. 2016 yılının ikinci yarısında birim gider ve yakıt dışı birim giderlerinin sırasıyla %12 ve %13 oranında ve buna ek olarak 1Ç17’de %4 ve %7 oranında gerilediği düşünüldüğünde THY’nin doğru yolda olduğu gözlemlenmektedir.  Benzer girişimler Pegasus Havayolları tarafından da hayata geçirilmiştir ve şirket optimizasyon çalışmaları sayesinde 2017 yılında 440mn TL  tutarında tasarruf sağlamayı beklemektedir. Bu çalışmalar neticesinde Pegasus Havayolları 1Ç17 sonuçlarında 91mn TL değerinde tasarruf elde etmiştir. Buna ek olarak, şirket bu yıl içerisinde on üç adet uçağını 364mn ABD$ karşılığında satmıştır. Bu satış şirketin nakit yaratma konusunda elini rahatlatacaktır.

  • THY ve TAV Havalimanları için mevcut Endeks Üstü Getiri (EÜ) önerilerimizi korurken Pegasus Havayolları için tavsiyemizi Endekse Paralel getiriden (EP) endeks üstü getiriye (EÜ) yükseltiyoruz. Pegasus Havayolları için yaptığımız tavsiye değişikliği, temel olarak uçakların elden çıkarılmasından kaynaklanan nakdin modelimize dahil edilmesinden kaynaklanmaktadır. THY, Pegasus Havayolları ve TAV Havalimanları için 2017 tahminlerimiz, şirketlerin öngörüleri ile uyumludur. YBB gerçekleşen eğilime bakıldığında önümüzdeki günlerde piyasa tahminlerine yönelik yukarı yönlü revizyonların yapılmasını bekliyoruz.

  • Tahminlerimizi 1Ç17 kar açıklamasından sonra revize ettiğimiz için, önemli bir değişiklik yapmadık. Bu not ile beraber, havayolu şirketleri tarafından yeni paylaşılan filo planını ve borç seviyelerini modellerimize yansıttık. Ayrıca, THY için hedef çarpanımızı şirketin geçmiş dönem ortalamalarıyla uyumlu olarak 0.4puan  artırdık. Istanbul yeni havalimanı projesindeki fiziksel ilerlemeyi dikkate alarak, projenin öngörülenden bir yıl geç sona erebileceğini düşünüyor ve  TAV Havalimanları değerlememize Istanbul Ataturk Havalimanından daha yüksek serbest nakit akımı geleceği tahmininde bulunuyoruz. Bütün bunlar ışığında, THY, Pegasus Havayolları ve TAV Havalimanları için 12 aylık hedef fiyatlarımızda sırasıyla %8, %23 ve %12 oranında artmıştır.

  • THY, Pegasus Havayolları ve TAV Havalimanları hisseleri için son dönemdeki güçlü performansın devam etmesini bekliyoruz.. Buna karşın, bölgedeki güvenlik endişelerini tetikleyebilecek dış etkenler hisselerin ana riskleri olmaya devam etmektedir. Borçluluk durumu, dövizdeki oynaklık ve petrol fiyatlarındaki hızlı artış genel olarak havayolu şirketlerinin maruz kalabileceği riskler arasında sayılabilir. Değer katan yeni  terminaller ve İstanbul'un yeni havalimanının tamamlanmasında meydana gelebilecek olası gecikmeler ise TAV Havalimanları için olumlu risklerdir.

KISACA

İlgili Ürünler

TUPRS ----
-
-
-

Haber Etiketleri