Araştırma / Makro Ekonomi

İstihdam

15 Şubat 2019, 09.00

Ekonomideki soğumanın istihdam üzerindeki etkisi artıyor

Kasım’da işsizlik oranı önceki yıla kıyasla 2.0 puan artarak %12.3 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış oran da aylık 0.4 puan yükselerek Aralık 2016 sonrası en yüksek seviyeye, %12.0’ye çıktı. Böylece, aralıksız yükseliş trendi 9. aya taşındı. Arındırılmış veride, tarım dışı işsizlik oranı önceki aya göre 0.6 puan yükselerek %14.1 oldu. İstihdam piyasasının son iki yılın en zayıf görünüme sahip olmasında, 2Ç18 itibarıyla etkisini göstermeye başlayan ekonomik aktivitelerdeki soğuma ana sebep.

Ekonomideki durgunluk en çok iş bulmak isteyen genç nüfusu olumsuz etkiliyor. Arındırılmış veride, genç işsizlik oranı aylık bazda 0.6 puan artarak %22.2’ye tırmandı. Mart’tan beri bozulma ise 3.3 puan seviyesinde. Sanayi üretimi, PMI, dış ticaret gibi öncü veriler iç talepteki gerilemenin Aralık-Ocak aylarında devam ettiğini işaret ediyor. Bu nedenle, önümüzdeki aylarda da istihdam piyasasındaki bozulma sürebilir. Ayrıca, işverenlere sunulan desteklere rağmen Ocak itibarıyla yıllık %26’lık asgari ücret zammı da işsizlik oranı gelişimine olumsuz etki yapabilir. İşgücüne katılma oranı ise  Ekim’deki %53.6 seviyesinden Kasım’da sınırlı %53.4’e geriledi. 

Tüm ana sektörlerde istihdam eğilimi zayıflıyor

  • Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre; işsiz sayısı aylık %3.8 artarak 2005’ten gelen veri setinin en yükseği olacak şekilde 3.9 milyon kişiye yükseldi. 3 aylık bazda işsiz sayısı yıllık artış eğilimi %10.9’dan %15.4’e çıktı. Aylık bazda istihdam sayısı azalırken, 3 aylık bazdaki artış eğilimi de %1.1’den %0.3’e kadar geriledi.
  • Tüm ana sektörlerdeki istihdam eğilimleri zayıflıyor. GSYH’de ve dolayısıyla istihdamda en büyük paya sahip sanayi ve hizmet sektörleri görünüme olumlu katkı sunsa da sektörlerdeki güç kaybı belirginleşiyor. 3 aylık bazda yıllık artış eğilimi, sanayi için %4.9’dan %4.2’ye ve hizmet için %3.4’ten %2.4’e geriledi. Diğer yandan, inşaat sektöründe eğilim -%10.1’den -%12.1’e ve tarımda eğilim -%4.1’den -%4.3’e düştü.

 

 

KISACA

İlgili Ürünler

XU100 ----
-
-
-

Haber Etiketleri