Finansal terimler

Borçlanma

Borç almanın çeşitli sebepleri olabilir. Eğer gelirler veya hali hazırdaki birikimler harcamaları karşılamaya yetmiyorsa borç alınabilir. Örneğin tüketici kredileri gibi.

Yatırım yapmak da borç almanın bir nedenidir. Şirketler sadece günlük nakit akışlarını yönetmek için değil aynı zamanda uzun vadeli yatırımlarını yapabilmek amacıyla da borçlanılırlar.

Borçlanma örneğin kredi gibi karşı taraftan doğrudan borç alma olabileceği gibi, bono, tahvil, kira sertifikası, varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) gibi sabit getirili menkul kıymetlerin ihracı suretiyle de yapılabilir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.