Finansal Terimler

Kamu Borç Stoku

Borç stoku yurtiçinden veya yurtdışından alınan borçlardan oluşur. Yerli para cinsinden olabileceği gibi döviz veya dövize endeksli yerli para cinsinden olabilir.

Borçlanmalar doğrudan kredi almak şeklinde alınabileceği gibi, eurobond, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS), kira sertifikaları gibi sabit getirili menkul kıymetlerin ihracı şeklinde de gerçekleşebilir.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.