Finansal Terimler

Katılım Bankası

Ana kaynak olarak katılım hesapları toplama yetkisine sahip olup (ancak mevduat toplama yetkisi olmayan) her türlü kredi verme yetkisi olmak üzere Bankacılık Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilmiş olan birtakım faaliyetleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) aldığı izinlere göre yapma yetkisinde olan banka.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.