Finansal Terimler

Küreselleşme

Finansal ve ekonomik anlamda küreselleşme, sermaye kontrollerinin azaltılarak ülkeler arası sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ile uluslararası ticarette her türlü kısıtlamaların kaldırılması ya da mümkün olduğunca azaltılması anlamındadır.

Günümüzde finansal ve dış ticaret anlamında küresel entegrasyon tarihte daha önce görülmeyecek ölçüde sağlanmış olmakla beraber işgücünün sınırlar arasında hareketi halen belli bazı ekonomik ve siyasi bölgeler (Avrupa Birliği gibi) haricinde serbest olmadığından bu metinin yazıldığı an itibariyle bu alanda bir küreselleşmeden tam olarak bahsedemeyiz.

Ders Etiketleri

Deflasyon Nedir?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur.

  • Deflasyon, ücretleri düşürür.
  • Deflasyon, tüketimi kısar.
  • Deflasyonda, alıcılar karlı çıkar, borçlular zararlı çıkar.
  • Deflasyon, enflasyon yaratır.