Teknoloji HABERLERİ

Dijital dönüşüme dair beş çok kanallı strateji

16 Mart 2017, 09.00, BBVA

Bankacılık çekirdeği, müşteri ile her an her yerde iletişim kurabilmek üzere bir dönüşüm geçiriyor: bulut üzerinden İşletmeler Arası (B2B) bağlantılar, İşletmeden Tüketiciye (B2C), Kendi Cihazını Getir (BYOD), Büyük Veri ve IoT (Nesnelerin İnterneti) sensörleri. Tüm bu iletişim yolları birlikte mevcut bulunmalı ve bankaları bekleyen zorluk ise mevcut beklentileri karşılayacak şekilde bu yolları her gün daha da geliştirmek.

Günümüz müşterileri çok kanallı ve şirketler ile farklı kanallar (ve cihazlar) üzerinden iletişime geçmenin ötesinde, marka ile iletişimi bir kanaldan başlatıp, başka bir kanaldan tamamlayabiliyorlar. Bu nedenle, mümkün olan her kanalda var olabilmek ve bu kanallar üzerinden hizmetlerinizi mümkün olan en iyi şekilde, daha basit, kolay erişilebilir, kullanışlı, yenilikçi ve modern teknolojilerle sunabilmek bizim örneğimizde finans sektörü olmak üzere her sektör için vazgeçilmez bir hal alıyor.

Dijital dönüşüm üzerine yapılan son araştırmalar sözü edilen çok kanallı yaklaşımı idare edebilmenin önümüzdeki yıllarda kilit rol oynayacağını gösterdiği için şirketlerin başarılı olmak adına İşletmeler Arası (B2B), İşletmeden Tüketiciye (B2C), Kendi Cihazını Getir (BYOD), Büyük Veri ve IoT (Nesnelerin İnterneti) sensörleri gibi tüm iletişim yollarında işbirliği ve birlikte var olmak konusunda uzmanlaşmaları gerekiyor. Dolayısıyla bankalar buna bağlı güçlüklerin de farkında olmalı.

Dijital dönüşüm ile ilgili yakın tarihli araştırmalarda sözü edilen temel stratejiler aşağıdakileri içeriyor:

1. Öncelikler barındıran spesifik bir plan oluşturma

IDC'nin BT'nin bankacılık sektöründeki evrimi ile ilgili geçen Mayıs ayında yayınladığı rapora göre uzmanlar, bankacılık sektörünün özel çaba gerektiren alanları tespit etmek ve bu yeni deneyimi başarıya dönüştürmek için gereken önlemleri almak zorunda kalacaklarına inanıyor. Başka bir ifadeyle, arkada kalmamak ve ve teknolojik koşullara her zaman uyum sağlayabilmek için ok açık bir yol haritasına ihtiyaç duyacaklar.

2. Sürekli inovasyon

Bu yeni bankacılık modelinin temel özellikleri arasında, inovasyona yönelik süregelen uyum çalışmaları doğrultusunda farklı platformlar üzerinden hizmet sunma, çok kanallı pazarlama ve müşteri sadakati ile işletme performansını pekiştiren diğer hizmetler yer alıyor

3. Etkileşimi teşvik etme

Şirketler, müşteriler, partnerler ve dijital çalışanlar arasında etkileşimli deneyimlerin yaratılması, hizmetleri yüksek boyutlarda destekleyerek bireysel talep ve ihtiyaçlara uyarlanabilmelerini de sağlayacaktır. Sanal gerçeklik, sosyal medya ve aşırı iletişim çağında bankacılık sektörünün de bu yarışta yer alması kaçınılmazdır.

4. Kişiselleştirilme arayışı

"Bankaların karşı karşıya bulunduğu en büyük zorluk, müşterileri çeken ve tatmin eden kişiselleştirilmiş çok kanallı bir deneyim sunmaktır. Bu deneyimi tüm kanallarda destekleyen bankalar, başarıya ulaşmak adına doğru yoldadır". Bu sözler IDC Financial Insights Araştırma Direktörü Marc de Castro'ya ait. Gerçek şu ki, müşteriler ile ilişkinizde değişmeyen bir şey varsa, o da talep ettikleri kişiselleştirilmiş hizmetlerdir. Bu kişiselleştirilmiş hizmeti her kanal üzerinden alabilmek müşteriler açısından önemlidir. Gerçekten de, yeni teknolojilerle kişiselleştirmenin düzeyi arttırılabilir ve bankacılık sektörü kendini bu amaca adamalıdır.

5. Altyapı modernizasyonu

PwC'nin 2016 yılında yayınladığı Finansal Hizmetler Teknolojisi 2020 ve Ötesi raporu, önümüzdeki yılların finansal trendlerini inceliyor. Tümünde sorunsuz veri asimilasyonu ve aktarımına ihtiyaç duyuluyor. Finans kurumları, maliyet açısından rekabetçi kalabilmek ve inovasyonun gerektirdiği esnekliğe sahip olabilmek için daha çevik ve duyarlı olmak zorunda ve bu durum çoğu için önemli bir yeniden düzenleme ihtiyacını, bir dönüşüm sürecini de beraberinde getirecek.

Gartner bu noktanın altını, bir yandan yeni nesil dijital hizmetleri sunma zorunluluğu söz konusuyken, diğer yandan talep geriliminin sektörde verimliliği arttıracak ve maliyetleri düşürecek yoğun baskıya sahip tedarikçilere doğru kayacağını belirtirken de çiziyor.

Aslında Gartner'e göre geleneksel uygulama sağlayıcıları yeni ihtiyaçlara yanıt vermekte ağır kalıyor. Danışmanlık şirketi, 2019 yılına kadar kurumların dörtte birinin sağlayıcılarını eski mobil bankacılık altyapılarını değiştirmekle görevlendirmiş olacağını tahmin ediyor.

 

 

Dolayısıyla, aşağıdakiler tüm finans kurumları için zorunlu hale gelecek:

– Bulutta çalışma. Bulut bilişim, her şeyin idaresini ve Büyük Veri analizini kolaylaştırdığı için işe yarar bir araç haline geliyor. Bu, teknoloji ekiplerine dahili olarak test kodunu tekrar yazmak zorunda kalmadan bulut üzerinde çözüm geliştirme ve test etme olanağı da sunuyor. Nihai olarak, şirketlerin ürünlerini daha hızlı bir şekilde organize etmelerine ve sunmalarına imkan tanıyor.

– Bir API kataloğu geliştirme. Tıpkı BBVA'nın yaptığı gibi bir açık finansal API'ler kataloğu geliştirmek, hizmetlerin müşteri tarafından kullanımını kolaylaştırmanın bir yoludur. Uygulama programlama arayüzleri (API'ler) finansal hizmetler alanında kendini ispat etti ve tıpkı günümüzün çevrim içi veya mobil bankacılığı gibi neredeyse tüm finans kurumları gelecekte harici API'ler sunacaklar.

– Verilerden yeniden faydalanma. Verilerini API kataloğunda kullanmanın yanı sıra, örneğin PwC tarafından yapılan çalışma, yeni iş modellerinin verilerin banka ve diğer şirketlerce kullanımını muhtemelen etkileyeceğini ve bunun teknik yansımaları da olacağını ileri sürüyor.

Çok kanallı bir dönüşüm sürecini benimsemek, kesinlikle tüm bankacılık kurumları için olumlu sonuçlar doğuracaktır. Daha iyi organize olmuş bir çalışma ekibi aracılığıyla operasyonların daha etkili bir biçimde yönetilmesini sağlayarak ve liderlik yarışının vazgeçilmez unsuru olan teknolojik inovasyonları takip ederek müşterilerinin sadakatini arttırmalarına yardımcı olacaktır.

 

Makalenin İngilizce orijinali için tıklayınız.

 

 

İlgili Semboller

----
-
-
-

Haber Etiketleri

SANG

SANDEKS GEN LTD - CHINA

79.9340
79.9246
79.9346
HEMEN AL

Hisse Senedi Nedir?

Anonim ortaklilar tarafindan çıkarılan ve anonim ortakligin sermayesine belirli bir katilma payini temsil eden kıymetli evraklardır.

  • Getirisi yüksek olabilir.
  • Hem kısa hem uzun vadeli yatırıma uygundur.
  • Riskli bir yatırım aracıdır.
  • Lorem ipsum doler sit amet.

PAYLAŞIM ARAÇLARI