SMART Büyüme Değişken Fon

-
-
-
% -
-
-

STRATEJİ

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Faize duyarlı müşteriler tarafından tercih edilmektedir.

TL cinsi, sabit getirili faizsiz enstrümanlara yatırım yaparak, faiz içermeyen getiri hedefleyen yatırımcılar için

İZAHNAME İÇ TÜZÜK YATIRIMCI BİLGİ FORMU

GENEL BİLGİLER

1 2 3 4 5 6 7
  • 0
  • 0
  • 1 %
  • -
  • %90 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları + %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları + %5 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL

TL cinsi, sabit getirili faizsiz enstrümanlara yatırım yaparak, faiz içermeyen getiri hedefleyen yatırımcılar için

İZAHNAME